земеделски производител-осигуряване

ЗДДФЛ
Земеделски стопани - осигуряване и данъчно облагане
Запознайте се какви са задължителни осигурителни вноски на регистрираните земеделски стопани. Какъв е минималният месечен размер на осигурителния доход?
Кога се внасят осигурителните вноски?
Кой са декларации, които трябва да подават земеделските стопани?
Длъжни ли са земеделските стопани да регистрират продажбите си чрез фискален апарат?  Данъчното облагане на земеделските стопани.