сезонни работници

ЕД от КТ
Еднодневни трудови договори
Какви документи са ви необходими за да получите/регистрирате еднодневен трудов договор?
Какво съдържа такъв договор?
Заплащането на осигуровките и труда?
Какви са спецификите при наемане на работници на еднодневен трудов договор?