Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна

Украйна
Новата мярка за Украйна отваря на 22 ноември и ще продължи до 5 декември
21.11.2022 г.
По новата подмярка 22.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна“
мярка ще се приемат заявления от 22 ноември до 5 декември 2022 г.  финансовите средства са от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Тъжното за овощарите в случая е, че МзМ не уважи всички становища на бранша и изискванията остават както са по проекто наредбата, разбирани предварително
Давана от 15 000 евро на стопанство, с натрупване от предходното плащане по държавната помощ, остава окончателно в този си вид.