ОСП

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
Становище до Президента ОТНОСНО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони
24.11.2022 г.
Становище до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н  РУМЕН РАДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Г-Н РОСЕН КОСТУРКОВ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В 48-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони на в БЪЛГАРИЯ  по  ОСП (2023 - 2027)