стратегически план

СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН
Становище до Президента ОТНОСНО СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони
24.11.2022 г.
Становище до ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Г-Н  РУМЕН РАДЕВ, ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ Г-Н РОСЕН КОСТУРКОВ, ЧЛЕНОВЕТЕ НА  КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ В 48-МОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

ОТНОСНО: СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН за развитие на земеделието и селските райони на в БЪЛГАРИЯ  по  ОСП (2023 - 2027)
КЗ
На 30 ноември се проведе Комисия по земеделие с участие на СДО
02.12.2022 г.
Комисията по земеделие към Народното събрание съвет се състоя на 30 Ноември 2022г.
Главната тема бе коментари и препоръки от страна на неправителественият сектор по повод Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони.
 
Пресконференция БТА
Пресконференция пред БТА по повод стратегическият план от браншови организации плодове и зеленчуци
31.01.2023 г.
Свикване пресконференция и изявление на бранша и искане на незабавни промени в „Стратегически план за развитие на земеделието в България“, който е с по-ниски ставки за подпомагане за реалните производители срещу повече възможности и условия за непроизводствени направления, улесняващи източването му