Годишна среща

Годишно събрание 2023
Свикване на Общо отчетно годишно събрание на СДО
23.01.2023 г.
Уважаеми колеги,
членове на Сдружение Съюз на дунавските овощари на основание чл. 21 (2) от устава на Сдружението, Управителният съвет  СВИКВА  Общо отчето събрание на 19 Февруари 2023г. от 10:00  часа в Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1927“ с. Бабово