и организации плодове и зеленчуци

Пресконференция БТА
Пресконференция пред БТА по повод стратегическият план от браншови организации плодове и зеленчуци
31.01.2023 г.
Свикване пресконференция и изявление на бранша и искане на незабавни промени в „Стратегически план за развитие на земеделието в България“, който е с по-ниски ставки за подпомагане за реалните производители срещу повече възможности и условия за непроизводствени направления, улесняващи източването му