Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период

..
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата за зимните пръскания за 2023 година
22.02.2023 г.
ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ⚠️ При подаване на заявлението да се представи на място Анкетната карта от пререгистрацията
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 година
- Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.
- Срок за отчитане и представяне на документи за закупени ПРЗ: до 19 май 2023 г..
- Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.