агроконсултации

Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” преминава в Агро консултации
Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” преминава в Агро консултации
15.02.2021 г.
Проект „Успешно овощарство със Съюз на Дунавските овощари” стартира 2017г. с  финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България”. Целта на проекта бе да повиша капацитета на организацията и повиши качеството на услугите, предоставяни на членовете.