Сава Табаков

лекция доц. Табаков
Овощарството - добро бъдеще за развитие и кариера - семинар с лектор доц. Сава Табаков
25.03.2022 г.
По инициатива на Съюз на Дунавските Овощари днес в Русе доц. д-р Сава Табаков от АУ - Пловдив изнесе лекция на тема "Овощарството - добро бъдеще за развитие и кариера" пред ученици от ПГСС "Ангел Кънчев" - Образцов чифлик, Русе
овощната градина на Павел Спасов
Състезание по резитба и демонстрация на овощарска техника
27.03.2022 г.
Ученици от ПГСС “Ангел Кънчев” Образцов Чифлик, Русе проведоха състезание по резитба на овошки и наблюдаваха демонстрация на овощарска техника. Събитието беше инициирано от Съюза на Дунавските овощари и се проведе в овощната градина на Павел Спасов „Спасов Гардън” ЕООД в с. Черешово