обвързано подпомагане

обвързано плодове
От 1 до 31 декември 2021 г. е срокът, в който кандидатите по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци
29.11.2021 г.
Документите за доказване на реализация на плодове и зеленчуци по шест от схемите за обвързана подкрепа за кампания 2021 г. следва да са издадени в периода от 1 януари до 31 декември 2021 г. както следва:
По схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група) (СП – основна);
По схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде) (СП – други);
По схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан) (СЗ – ДККП);