комисията по земеделие

директните плащания
На 27 Януари 2022г. браншовите организации в сектор земеделие бяха поканени на среща в комисията по земеделие
28.01.2022 г.
Тема на срещата беше „Таваните по директните плащания от 2023г.“
На срещата с браншовите организации в агросектора с депутатите от земеделската комисия в Народното събрание основно се дискутира темата с определяне на горната граница на директните плащания . Бяха изслушани всички становища на всяка една от организациите защитаващи интересите на своя сектор.
Съюз на Дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз коментират срещата със заместник министъра на земеделието на 24.8.2021г.
Съюз на Дунавските овощари и Добруджански овощарски съюз коментират срещата със заместник министъра на земеделието на 24.8.2021г.
24.08.2021 г.
На среща с заместник-министъра на агроминистерството Явор Гечев и Петър Кировски, директор на Дирекция „Растениевъдство“ в МЗХГ на овощарите се разясни, че контрола и теренните проверки са засилени, основно свързани със възниквали казуси по схемата за обвързано подпомагане за  плодове.