зимни пръскания

зимни пръскания
УС на ДФЗ увеличи бюджета за зимните пръскания
03.02.2022 г.
Все пак всички наши искания и писма оказаха някакъв ефект.
Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2022 г. в размер на 7 400 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
ЗП2022
От 10 Октомври стартира приема за овощари за зимните пръскания 2022г.
06.10.2022 г.
От 10 октомври ще бъде отворен приемът по втория етап на схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 г.
Общият бюджет по схемата за 2022 г. е 7,4 млн. лв.
Вижте тук, за да си припомните актуалните ставки за 2022г.
До кога е приема и кога ще получите средствата.
..
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата за зимните пръскания за 2023 година
22.02.2023 г.
ВАЖНО ДОПЪЛНЕНИЕ⚠️ При подаване на заявлението да се представи на място Анкетната карта от пререгистрацията
От 23.02.2023 започва прием на заявления по схемата "Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2023 година
- Срок за подаване на заявления: от 23 февруари до 17 март 2023 г.
- Срок за отчитане и представяне на документи за закупени ПРЗ: до 19 май 2023 г..
- Срок за изплащане на средствата: до 30 юни 2023 г.
Кандидатства се лично или чрез упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно по образец, изготвен от ДФЗ.