Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения

зимни пръскания
УС на ДФЗ увеличи бюджета за зимните пръскания
03.02.2022 г.
Все пак всички наши искания и писма оказаха някакъв ефект.
Отпускат се 7,4 млн. лева за зимни пръскания през 2022 г.
Управителният съвет на Държавен фонд „Земеделие“ утвърди годишен финансов ресурс за 2022 г. в размер на 7 400 000 лв. по схемата за държавна помощ “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.
ЗП2022
От 10 Октомври стартира приема за овощари за зимните пръскания 2022г.
06.10.2022 г.
От 10 октомври ще бъде отворен приемът по втория етап на схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”, прилагана през 2022 г.
Общият бюджет по схемата за 2022 г. е 7,4 млн. лв.
Вижте тук, за да си припомните актуалните ставки за 2022г.
До кога е приема и кога ще получите средствата.