ЗАЕДНО

РАСТЕМ И СЕ РАЗВИВАМЕ

ЗА НАС
Spring View
За нас

Съюз на Дунавските овощари

Виж още
Съюз на Дунавските овощари е сдружение с нестопанска цел, чиито главни цели са:

Да защитава правата и интересите на своите членове, като развива и утвърждава науката, техниката и технологията в сферата на овощарството.
Да създав условия за развитие на съвременно производство на плодове от трайни насаждения при постигане оптимален екологичен ефект, защитаващ околната среда.
Да създава условия за спазване на принципите на лоялна конкуренция между земеделските производители.

Съюзът на Дунавските овощари е доказателство, че в България овощарството предоставя възможности и добри алтернативи за развитие на печеливш бизнес.
Производители
370 +
Производители
Площ на насажденията
2700 xa
Площ на насажденията

Нашите култури

Среда 1
На 21 Юли СЕ ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ОВОЩАРСТВО
Views more
Среда 2
ПРИЛАГАНЕ НА МЯРКА 10 „АГРОЕГОЛОГИЯ И КЛИМАТ“ Кампания 2022г.
Views more
СРЕДА 3
Минимални добиви за плодове Кампания 2022
Views more